FAQ

Wat is een groendak?

Een groendak verwijst naar alle daken met begroeiing. Deze daken kunnen plat of hellend zijn. De begroeiing kan bestaan uit grassen, sedum, planten, turf, heide, kruiden, struiken, of zelfs bomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve groendaken. Andere benamingen zijn natuurdak, begroeid dak, vegetatiedak of daktuin.

Welke soorten groendaken zijn er?

In eerste instantie wordt het onderscheid gemaakt tussen een extensief- , een licht intensief- of een intensief groendak. Dit wordt gebruikt om gewichtsklasses aan te geven en de samenstelling van de vegetatie. De opbouw van het groendak wordt mede bepaald door de keuze van planten.

 

Welke planten worden gebruikt voor een groendak?
  • Bloemendak: De vegetatie van een bloemendak bestaat uit een mengsel van wilde bloemen. Ze bloeien van het voorjaar tot en met het najaar. Wie houdt van een prachtig kleurenpallet zal hierin zeker zijn gading vinden.
  • Grasdak: Een grasdak wordt beplant met gras. Vaak worden hiervoor grasmatten gebruikt. Het zijn geselecteerde siergrassen die geen wekelijks onderhoud vragen. Aan het begin van het vroege voorjaar moet men de grassen terugsnoeien. Dit is het enige noodzakelijke onderhoud.
  • Kruidendak: Bij een kruidendak wordt een mix van kruiden geplant die weelderig groeien en een aangename geur afgeven.
  • Biodiversdak: Een andere naam voor een biodiversdak is een natuurdak. Op een dak zonder beplanting zal men weinig biodiversiteit tegenkomen. Biodiversiteit is een term die wordt gebruikt om de rijkdom en verscheidenheid aan levensvormen van de natuur aan te duiden. De verschillende soorten (dieren, planten, habitats en genen) houden de natuur in balans. Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin organismen kunnen leven. Door een biodiverse beplanting toe te voegen, wordt de verstoring van de natuur geminimaliseerd en draagt u bij aan de biodiversiteit van uw leefomgeving.
  • Sedumdak: Dit dak is beplant met een mix van sedumplanten. Deze planten noemen we in de volksmond vetplanten. Ze houden veel vocht vast waardoor ze bijna in alle klimaten en weersomstandigheden kunnen overleven. Het minimale onderhoud is ook een groot voordeel. Doorgaans wordt een mix gebruikt van 10-12 verschillende soorten sedums die bloeien van in het voorjaar tot in het najaar.
  • Energiedak: Een energiedak is een groendak met zonnepanelen. Aangezien PV-panelen het meeste rendement leveren in lagere omgevingstemperaturen, zijn groendaken de ideale ondergrond voor een hoger rendement.
  • Groen-blauwdak: Deze daken dragen bij tot een duurzaam waterbeheer. Bij piekbuien treedt het mechanisme in werking en zullen grote hoeveelheden water opgeborgen worden.  Dit zal vervolgens geleidelijk afgevoerd worden naar de riolering. Door dit systeem zullen ook de periodes van droogte opgevangen kunnen worden.
Wat zijn de voordelen van een groendak?
  • Financieel en fiscaal voordelig: uw investering kan na enkele jaren al terugverdiend zijn.
  • Zorg voor mens en milieu: groendaken hebben een goede invloed op onze gezondheid vanwege het positief effect op de luchtkwaliteit, de biodiversiteit in combinatie met het ecologische uitzicht en het gevoel voor ruimte dat wordt gecreëerd door groendaken.
  • Een betere thermische en akoestische isolatie van de woning: Het substraat en de beplanting die wordt gebruikt op het dak heeft rechtstreeks effect op geluid en temperatuur.

Meer voordelen vindt u hier.

Wat is de prijs van een groendak?

Een groendak komt bovenop de bestaande dakbedekking en vergt bij uitvoering door een aannemer een extra kost van 25 tot 100 euro per m², afhankelijk van onder meer de oppervlakte en beplanting, substraatdikte en hellingsgraad. De langere levensduur van de dakbedekking maakt dat het prijsverschil op lange termijn heel klein wordt. En dan hebben we het alleen over de financiële baten en lasten, want als de voordelen op vlak van milieu en gezondheid worden meegerekend (deze zijn moeilijk in geld uit te drukken), wordt een groendak een stuk voordeliger.

Subsidies

In de meeste steden en gemeenten kunt u subsidies bekomen voor groendaken. Een groendak is de meest aangewezen en meest efficiënte manier om te bezuinigen op uw energieverbruik. De premie voor een groendak ligt gemiddeld tussen 20 en 31 euro per vierkante meter. Het bedrag dat u mag indienen ligt tussen de 600 euro en het maximum bedrag van 7500 euro.

Wilt u weten of uw gemeente een subsidie geeft en wat daarvoor de voorwaarden zijn, dan informeert u daarvoor het best bij de gemeentelijke milieu- of groenambtenaar. Door de vraag te stellen, worden gemeenten die nog geen subsidie geven, misschien ook aangemoedigd om daar eens over na te denken. Ook hier kunt u meer info terugvinden omtrent subsidies.

Hoe lang duurt het vooraleer een groendak effectief functioneert als een groendak?

Er zijn een aantal externe factoren, waaronder de keuze van vegetatie en de weeromstandigheden, die sterk bepalend zijn. Doorgaans mag u rekenen op 2 groeiseizoenen vooraleer een groendak volledig is begroeid. Verkiest u onmiddellijk resultaat, dan kunnen wij u vegetatiematten aanbevelen.

Wat zijn vegetatiematten?

Vegetatiematten bestaan uit kokosvezelmatten beplant met verschillende soorten sedum. Deze kunnen naar wens ook aangevuld worden met kruiden, wilde bloemen, (sier)grassen of nectarplanten. De plantjes wortelen in de basis van de kokosvezelmat die wordt bewerkt met een speciaal ontwikkeld substraat. De matten zijn bij levering minimaal voor 95% begroeid.

Wat zijn sedummixmatten?

Een sedummixmat passen wij toe op extensieve groendaken en is onderhoudsvrij. De sedummixmat is een 100% biologisch afbreekbare vegetatiemat geproduceerd op een kokosbasis, een substraat mengsel en een beplanting van gemiddeld 5 tot 10 verschillende sedumsoorten (vetplanten en kruiden). Soorten: Sedum Album Coral Carpet, Sedum Album Minor, Sedum Lydium en Sedum Acre. En in mindere mate o.a. Sedum Reflexum, Sedum Hybriden Immergrünchen, Sedum Spurium en Sedum Hispancium. Iedere soort bloeit circa vijf weken, hierdoor bloeit het dak van april tot september in verschillende kleuren. De sedummat is te vergelijken met een graszode(rol): de sedummixmat wordt opgerold als sedumrol om de mat te vervoeren. De matten zijn bij levering minimaal voor 95% begroeid.

Maakt een groendak een dak waterdicht?

Alvorens een groendak wordt geplaatst is het zeer belangrijk om de waterdichtheid van het dak te verzekeren, aangezien het groendak bovenop de dakbedekking wordt geplaatst. Dit kan gebeuren aan de hand van een watertest, waarbij het plat dak gedurende 24 of 48 uuur onder water wordt gezet.

Wat is een worteldichte folie?

Wanneer een bestaand plat dak reeds een dakdichting bezit die niet wortelwerend is, kan er een worteldichte PE-folie opgelegd worden zodat de wortels niet tot in de dakdichting doorgroeien.

Kan ik mijn groendak bewandelen?

Aangezien het mensenlijke gewicht schade kan aanbrengen aan de vegetatie wordt afgeraden om het te bewandelen. Tenzij voor de onderhoudsbeurten die sporadisch vereist kunnen zijn. Een daktuin kan een goed alternatief zijn indien u de ruimte graag als terras wil gebruiken.

Moet ik mijn groendak water geven?

In eerste instantie is dit afhankelijk van het type groendak. Extensieve groendaken en natuurdaken hebben in principe geen extra bewatering nodig. Bij extreme droogte volstaat het om de vegetatie te besproeien met regenwater. Intensieve tot semi-intensieve groendaken en daktuinen hebben daarentegen wel water nodig bij droogte.

Wat is de levensduur van een groendak?

Vanuit de praktijk kunnen we spreken van een duurzaamheid die langer dan 60 jaar kan zijn. Algemeen kunnen we stellen dat een groendak de levensduur van het onderliggende dak twee tot driemaal verlengd o.a. door bescherming tegen UV-bestraling.

Heb ik vergunningen nodig voor het plaatsen van een groendak?

Bij het plaatsen van een extensief groendak is het niet noodzakelijk om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Van zodra het volume van het dak wordt gewijzigd en/of het verzadigd gewicht meer dan 200 kg/m2  bedraagt, dient men wel een vergunning aan te vragen. Ook wanneer de substraatlaag van het groendak meer dan 20 cm is.

Kan ik een moestuin maken op een groendak?

Dit is mogelijk bij een dakmoestuin. Zowel groenten als keukenkruiden kunnen gekweekt worden op een groendak. De dikte van het substraat wordt afgestemd op het type van groenten en/of kruiden die u wilt kweken. De levensduur van deze groenten en kruiden is maximaal 1 jaar, aangezien ze in de winterperiode afsterven.

Wat is de meest geschikte periode voor de plaatsing van een groendak?

Zaadmengelingen geven het beste resultaat tijdens de periode van lente en herfst. Gevoelige vegetatie waaronder sedumstekken worden doorgaans ook tijdens deze seizoenen aangelegd. Andere vegetatie waaronder vetplanten of sedummatten kunnen het ganse jaar door geplant worden.